Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/731
Tipo de documento: Tese (livre docência)
Título : Considerações geraes sobre as feridas penetrantes do peito e alguns dos accidentes que as podem complicar
Autor : Penalva, Francisco Rodrigues
Materia: Peito - Feridas penetrantes
Idioma da publicación: por
País de publicación: Brasil
Editor: Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
Tipo de acceso: Acesso Aberto
URI : http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/731
Fecha de publicación : 1843
Aparece en las colecciones: Teses e Dissertações

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
273717.pdf9.33 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.